Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2021.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Fizikakönyv embléma
Szappanbuborék (FizFotó 0068)
A gázok állapotváltozásai. A hőtan főtételei
A gázok tulajdonságai. Az ideális gáz modellje
A légnyomás
A Boyle–Mariotte-törvény
Gay-Lussac I. törvénye
Gay-Lussac II. törvénye
Az abszolút hőmérsékleti skála
Az ideális gáz állapotegyenlete
A részecskék sebessége a gázban
A gáz belső energiája
A termikus kölcsönhatás. A hőmennyiség
A hőtan I. főtétele
A gázok speciális állapotváltozásai
Hőkapacitás, fajhő, mólhő
Az ideális gáz mólhője
Az ekvipartíció elve
A hőtan II. főtétele
A hőtan III. főtétele