Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2024.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Fizikakönyv embléma
Szappanbuborék (FizFotó 0068)                 
A gázok állapotváltozásai. A hőtan főtételei
A gázok tulajdonságai. Az ideális gáz modellje
A légnyomás
A Boyle–Mariotte-törvény
Gay-Lussac I. törvénye
Gay-Lussac II. törvénye
Az abszolút hőmérsékleti skála
Az ideális gáz állapotegyenlete
A részecskék sebessége a gázban
A gáz belső energiája
A termikus kölcsönhatás. A hőmennyiség
A hőtan I. főtétele
A gázok speciális állapotváltozásai
Hőkapacitás, fajhő, mólhő
Az ideális gáz mólhője
Az ekvipartíció elve
A hőtan II. főtétele
A hőtan III. főtétele

Kulcsszó felhő:
Abszolút hőmérsékleti skála adiabatikus folyamat Avogadro-állandó állapotváltozás. Belső energia Boltzmann-állandó Boyle–Mariotte-törvény. Celcius-féle hőmérsékleti skála Celsius-fok. Egyesített gáztörvény egyetemes gázállandó ekvipartíció elve. Fahrenheit-féle hőmérsékleti skála Fahrenheit-fok fizika fizikai mennyiség fizikakönyv. Gázok állapotegyenlete gázok állapotváltozásai Gay-Lussac-törvényei. Higanymilliméter hő hőmérséklet hőmennyiség hőtan főtételei. Ideális gáz irreverzibilis folyamat izobár folyamat izochor folyamat izoterm folyamat. Kelvin kísérlet könyv. Légnyomás. Megfigyelés megfordítható folyamat megfordíthatatlan folyamat mérés mértékegység mérőszám modellalkotás moláris gázállandó moláris térfogat moláris tömeg. Normálállapot normál nyomás. Reverzibilis folyamat. Szabadsági fok. Tankönyv termikus kölcsönhatás termodinamika főtételei torr Torricelli. Univerzális gázállandó. Zátonyi Sándor.