Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2019.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Lejtő a nyári bobpályán (FizFotó 0554) Bronzöntés Insbruckban (FizFotó 0460) Elektromos mező szemléltetése búzadarával (FizFotó 0818) Mágnes és iránytűk (FizFotó 0172) Röntgenkép kezekről (FizFotó 0382) Kozmetikai tükör nagyítása (FizFotó 0767) Radioaktív sugárforrás (FizFotó 0779)

Tartalom

Bevezetés
A fizikai megismerés módszerei
A nemzetközi mértékegységrendszer: az SI
Skalármennyiségek, vektormennyiségek. Vektorműveletek
Koordináta-rendszerek
A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása
Pontszerű test. Vonatkoztatási rendszer. Pálya
Az út és az elmozdulás
Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség
Az átlaggyorsulás és a pillanatnyi gyorsulás
Az egyenes vonalú mozgások
Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
Mozgás lejtőn
A szabadesés
A körmozgás kinematikai leírása
Az egyenletes körmozgás
A centripetális gyorsulás
A szöggyorsulás
Az egyenletesen változó körmozgás
Mozgások összegzése
Hajítások
A pontszerű test mozgásának dinamikai leírása
Newton I. törvénye
Newton II. törvénye
Newton III. törvénye
A pontszerű testre ható erők együttes hatása
Nehézségi erő, súly súlytalanság
A gravitációs kölcsönhatás
A lendület. Az erőlökés
A forgatónyomaték
A körmozgás dinamikai leírása
A forgómozgás alapegyenlete (pontszerű testre)
A perdület és a forgatólökés. A perdülettétel (pontszerű testre)
A súrlódás
Munka, energia, teljesítmény
A munka
A munkavégzés fajtái
Az energia. A mechanikai energia fajtái
A munkatétel (pontszerű testre)
A teljesítmény
A hatásfok
A pontrendszerek mechanikája
Pontrendszerek
A tömegközéppont. A tömegközéppont-tétel
A pontrendszerre vonatkozó lendülettétel
A pontrendszerre vonatkozó perdülettétel
A pontrendszerre vonatkozó munkatétel
A szilárd testek mechanikája
A folyadékok mechanikája
Hőtan
Mechanikai rezgések és hullámok
Elektromosságtan
Mágnesesség
Fénytan
Modern fizika
Csillagászat