Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2024.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Fizikakönyv embléma
GPS autóban (FizFotó 0695) Hajítás szökőkútnál (FizFotó 0696) Lejtő a nyári bobpályán (FizFotó 0554) Pelton-turbina Kaprunban (FizFotó 0444) Tűzijáték (FizFotó 0034) Kristályok (FizFotó 0074) Vadvizi evezősök (FizFotó 0430)
Szappanbuborék (FizFotó 0068) Jégcsap és vízpára (FizFotó 0392) Állóhullám hegedű húrján (FizFotó 0255) Doppler-hattyú (FizFotó 0787) Elektromos mező szemléltetése búzadarával (FizFotó 0818) Villám (FizFotó 0691) Mágnes és iránytűk (FizFotó 0172)
Kapruni vízerőmű gépterme (FizFotó 0442) Röntgenkép kezekről (FizFotó 0382) Kozmetikai tükör nagyítása (FizFotó 0767) Van de Graaff-generátor (FizFotó 0686) Radioaktív sugárforrás (FizFotó 0779) Vénusz átvonulása a Nap előtt (FizFotó 0517) Elektromos szél (FizFotó 0665)

Kulcsszó felhő:
Aktivitás anyagmennyiség atom atommag állóhullám áramerősség áramforrás áramkör. Bolygó bomlási állandó. Csavar csiga csigasor csillag csillagászat csillagkép. Deklináció délkör dióda. Egyszerű gépek ekliptika elektromosságtan elektron elemi töltés elmozdulás energia emelő erő erőlökés égi egyenlítő ék. Fajhő fajlagos ellenállás feszültség felezési idő felhajtóerő fekete lyuk félvezető fényerősség fénytan fizika fizikai mennyiség fizikakönyv fogyasztó fordulatszám forgatónyomaték forráshő foton frekvencia. Galaxis galvánelem gravitáció gyorsulás. Hatásfok hengerkerék hidrosztatikai nyomás hold horizont hosszúság hőkapacitás hőmennyiség hőmérséklet hőtan Hubble–Lemaître-törvény Hubble-állandó hullámhossz hullámok. Idő induktív ellenállás inga impulzus izotóp. Kapacitás kapacitív ellenállás Kepler-törvények kísérlet kondenzátor koordináta-rendszer könyv körfrekvencia kötési energia közegellenállás. Lejtő lendület légnyomás. Magfúzió maghasadás mágnesesség mechanika megfigyelés mérés mértékegység mérőszám modellalkotás modern fizika mólhő munka. Nehézségi erő neutrínó neutron nyomás. Ohmos ellenállás olvadáshő önindukciós tényező ősrobbanás. Párolgáshő periódusidő perneabilitás permittivitás potenciál proton pozitron. Rezgések rezgésszám rezonancia rövidzárási áramerősség. Sebesség skalár súly súlytalanság súrlódás szabadesés szögsebesség szupernova. Tankönyv terjedési sebesség teljesítmény térerősség tranzisztor töltés tömeg. Út. Vektor vöröseltolódás. Zátonyi Sándor, zenit.


Témakörök:     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.     
Fejezetek száma: 216.